EST
Stuudio JOY tänab Kultuuriministeeriumit ja Rahvakultuuri Keskust meie projekti “JOY on rõõm” teostamiseks 23.08.2019-30.12.2019.
Tänu toetusele said stuudio solistid ja 2 tantsugruppi osaleda 5.-6.oktoobril Tallinnas Lindakivi kultuurikeskuses rahvusvahelisel konkursil “Balti laine”. Breikerid osalesid 9.novembril Tartus vabariiklikul konkursil BATTLE OF EST .

Stuudio noored õppisid paremini väljendama oma emotsioone, paranesid kommunikatsioonioskused, õppisid adekvaatselt hindama ennast ja teisi, tutvusid noortega Eesti teistest linnadest ja piiri tagant. Kasvab ka laste ja noorte enesehinnang- see aga ongi stuudio JOY tegevuse üheks peaeesmärgiks.

Regionaalse kultuuritegevuse taotlusvoorus toetati Stuudio JOY projekti “JOY on rõõm” 990 euroga. Projekti toimumise aeg 23.08.2019-30.12.2019.

Projekti eesmärk: Luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste kaudu.

RUS

Студия JOY благодарит Kultuuriministeerium ja Rahvakultuuri Keskus за поддержку в реализации проекта “JOY on rõõm” c 23.08 2019- 30.12.2019

В результате выступлений солистов и 2-х танцевальных групп в Таллинне на международном конкурсе 5-6.10 “Balti laine” Tallinnas Lindakivi kultuurikeskuses и выступлению брейкеров студии 9.11. в Тарту на республиканском конкурсе BATTLE OF EST
молодые люди научились лучше выражать свои эмоции, улучшили коммуникативные навыки, учатся адекватно ценить себя и других! Познакомились с молодежью из других городов Эстонии и зарубежья. Растёт самооценка детей и молодёжи , а это и есть одна из основных целей деятельности в студии JOY.

ENG

Studio JOY thanks Kultuuriministeerium ja Rahvakultuuri Keskus for support in the implementation of the project “JOY on rõõm” from 23.08 2019-30.12.2019

As a result of the performances of soloists and 2 dance groups in Tallinn at the international competition 5-6. 10 “Balti laine” Tallinnas Lindakivi kultuurikeskuses and performance breakers Studio 9.11. in Tartu at the battle of EST Republican contest
young people have learned to express their emotions better, improve their communication skills, and learn to value themselves and others! We met young people from other cities of Estonia and abroad. The self-esteem of children and young people is growing, and this is one of the main goals of the studio JOY.