Stuudio JOY eesmärk – töötada PROTSESSILE – toetavale, arendavale, loomingulisele protsessile, mis pakub rõõmu nii lastele, kui nende vanematele. Stuudio pedagoogid on meie endised õpilased.
Meie ülesandeks on kasvatada vaimselt ja moraalselt terveid noori; vähendada noorte hulgas rahvusliku sallimatust; kasvatada noortes aktiivsust, soovi ühiskonda teadlikult muuta; Aidata vanematel mõista, et kõige olulisem on lapse jaoks vanemate lähedus nende kujunemise perioodil; õpetada noori tundma oma keha; õpetada oma keha kasutama loovas, improvisatsioonilises, koordineeritud, tasakaalustatud liikumises.
Stuudio „Joy“ missiooniks on arendada lapsi ja noori kui tulevasi kompetentseid kultuuriloojaid ja -tarbijaid ning seeläbi panustada loovasse, sõbralikku ja arenguvõimelisse ühiskonda – meie kõige paremasse tulevikku Eestis ja Euroopas. Meie eesmärgiks on luua noortele uusi huvitavaid tegevusvõimalusi, pakkuda kaasaegset ja kvaliteetset tantsu- ja lauluharidust ning võimaldada vaba aega veeta sisukalt ja turvaliselt.

2011 aastal on stuudios JOY 158 liiget. Kõik lapsed ja noored, kes tahavad vabal ajal tegelda laulmise ja tantsimisega, võivad ühineda stuudioga. Töökeeleks stuudios on nii eesti kui ka vene keel.

Tähtsamad tegevused, projektid, traditsioonilised üritused

– Vokaali õppimine
– Tantsukunsti õppimine (rahvatants, modern, hipp-hopp, estraad, breik)
– Temaatiliste kontsertide, festivalide, õhtute ja spordiürituste korraldamine
– Erinevad sotsiaal- ja integratsioonivaldkonna projektid
– Traditsioonilised üritused on Stuudio kevad- ja talvekontsert; Rahvusvaheline festival „BORDER-TOWN BEAT“, Rahvusvaheline festival „Erinevad rahvad, erinevad kultuurid“, Rahvusvaheline tänavatantsu festival „Tants on tulevik“

Partnerid ja toetajad
Valga ja Valka linnavalitsused, maavalitsused, Valga ja Valka õppeasutused, lasteaiad, Valga ja Valka kultuurimajad. Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Avatud Eesti Fond, MISA; ühiskondlikud organisatsioonid SADKO, LÜÜRA ja paljud teised.